Astma inhalaatori kaalulangus

Juhul kui patsient vahetab vahemahutit, tuleks annus alati uuesti tiitrida madalaima efektiivse annuseni. Neil on ka vähem kõrvaltoimeid kui muudel astmaravimitel. Kui on saavutatud kontroll astmanähtude üle, võib kaaluda Seretide annuse järkjärgulist vähendamist. Astmahoo ajal muutuvad hingamisteed põletikuliseks ja tundlikuks.

Õhk siseneb teie kopsudesse, läbides bronhide torusid ja lõpuks väikestesse õhukottidesse alveoolidesse. Õhust pärinev hapnik liigub alveoolidest ja vereringesse läbi väikeste veresoonte, mida nimetatakse kapillaarideks. Kapillaarid viivad selle hapnikurikka vere kopsuveenidesse, mis suunavad selle teie südame vasakule küljele. Seejärel pumpab süda hapnikurikka vere ülejäänud kehasse.

Astma diabeediga seotud inhalaatorid, KOK-i patsiendid - Healths -

Kuidas mõjutab astma hingamist? Astmahoo ajal muutuvad hingamisteed põletikuliseks ja tundlikuks. Turse kitsendab hingamisteid, muutes hingamise raskeks, põhjustades sageli hingeldamist ja hingeldushooge. Selle kitsendamise põhjustavad kolm tegurit: Põletik Hüperreaktiivsus astma vallandajad Astma põhjused: põletik Astmaepisoodide ajal on hingamisteede ahenemise peamine põhjus põletik.

Mis on astma? Sümptomid, põhjused ja ravi

See muudab hingamisteed tursemaks ja tundlikumaks. Kui hingamisteed on põletikulised, on õhul väiksem läbipääs. Lisaks võivad hingamisteede ümbritsevad lihased astmahoo ajal pingulduda, kitsendades veelgi õhuvoolu ava. Kui hingamisteed reageerivad põletikule, tekitavad nad ka rohkem lima. See paks kleepuv vedelik võib kokku klimpida ja kitsendada ka õhukanaleid. Neid on pika- ja lühitoimelisi sorte.

SA TÜ Kliinikum Kopsukliinik

Mida ja millal kasutate, sõltub mitmest tegurist, sealhulgas teie juhtumi tõsidusest. Pikaajalised astmatõrjeravimid Pikaajaliste astmatõrjeravimite jaoks on mitu võimalust, millest mõnda saab kasutada üksikult ja mõnda kasutatakse koos teiste ravimitega. Sissehingatavad kortikosteroidid ICS Inhaleeritavad kortikosteroidid ICS on pikka aega olnud laste ja täiskasvanute astma ravi põhialused. Need ravimid vähendavad põletikku ja neid inhaleeritakse mõõdetud annusega inhalaatori MDIkuivpulbri inhalaatori DPI või nebulisaatori abil.

ICS-i ravimeid kasutatakse iga päev ja nende täieliku kasu saavutamiseks kulub mitu päeva. Need ravimid on ohutud ja tõhusad ning neil on väike kõrvaltoimete oht.

Neid võib välja kirjutada üksi või kahe erineva ravimina kombineerituna. Teofülliini võib kasutada üksi või koos teiste astmat kontrollivate ravimitega. Tuntumad: prednisoloon, bekotiid, beklomet, pulmikort, nedokromiil, intaal. Üldpõhimõtteid ja nõudeid astma ravis - Ravimeid tuleb tarvitada regulaarselt.

Astma diabeediga seotud inhalaatorid, KOK-i patsiendid

Arsti ettekirjutuse kohane pidev ravi aitab ära hoida astma ägenemist ja vajadust haiglaravi järele. Ravi ei tohi katkestada ka hea enesetunde ja vaba hingamise korral. Ainult ravi määranud arst saab otsustada kas suurendada või vähendada ravimiannuseid või nendest üldse loobuda.

Astma inhalaatori kaalulangus

Hea kontakt raviarstiga hoiab ära arusaamatused ravimi tarvitamisel, sest arsti kohus on informeerida haiget ravimi toimemehhanismidest ja kõrvalnähtudest ning selgitada tarvitamisõpetust. Haige peab teadma millist ravimit kasutada astmahoo, millist hooogudevahelisel perioodil. Peale raviplaani koostamist tuleb haigel ja arstil kokku leppida järgnevates visiitides ja kontaktivõimalustes.

Astma inhalaatori kaalulangus

Kõige lihtsam on registreerida nn. Kõige objektiivsem on aga mõõta väljahingamise tippvooluväärtusi nn. PEF-meetri abil vt. Viimane on kui baromeeter, mille näidud kajastavad astmahaige seisundit paranemise või halvenemise suunas. Kui tarvidus astmapiibu järele kasvab tavalisega võrreldes kahe või kolmekordseks või PEF-meetri näidud oluliselt vähenevad, siis võib kindel olla, et kontroll oma haiguse üle on kadumas ja raviskeemi tuleb kohe korrigeerida.

See on vajalik juhtudel, kui haige enam ei suuda ise ennast aidata ega arstiabi kutsuda, sest raske astmahoog võib mõnikord tekkida ka hoolimata kõigist ettevaatusabinõudest, regulaarsest ja nõuetekohasest Astma inhalaatori kaalulangus tarvitamisest.

Omaksed peavad teadma, millist ravimit kasutada järsku tekkiva astmahoo korral ja kuidas leida kontakti raviarstiga. Kasutades ainult astmahoogude puhul tarvitatavaid ravimeid jääb haiguse põhjus - bronhide põletik - kõrvaldamata.

Haigel peab olema selge ülevaade, milliseid ravimeid kasutatakse astma ägenemise korral, milliseid vaibumisperioodil. Inhaleeritavad kortikosteroidid, mis on saadaval aerosoolidena või kuivpulberinhalaatoritena, hõlmavad budesoniidi Pulmicort, Symbicortflutikasooni Flovent, Advairbeklometasooni Qvar ja mometasooni Asmanex.

Astma kokkuvõte: kiired faktid Mis on astma? Definitsioon Astma on krooniline kopsuhaigus, mis võib hingamise raskendada. Sellel on kitsad põletikulised hingamisteed bronhide torud.

Kõige kasulikum Xopenexi kontsentraat sissehingamine Xopenex HFA sissehingamine Igaüks, kes vähegi saab, peaks ise oma veresuhkruid testima, ütleb Ehrlich. Tulemused võimaldavad kiiresti kindlaks teha, kas suhkrutaseme tõus on seotud inhalaatori kasutamisega, mis võib vajada diabeediravimite uut või suurenenud taset, lisab ta.

SERETIDE INHALER

Mida peaksid patsiendid tegema? Väiksema annusega inhalaatori hankimise kohta küsige oma arstilt. Eemaldage huuliku kate. Ärge eemaldage mahutit plastmassümbrisest. Pühkige kuiva lapi või pabersalvrätiga üle huuliku sise- ja välispind ning plastmassümbris. Asetage õiges suunas tagasi huuliku kate. Ärge pange metallmahutit vette. Ülitundlikkus allergia toimeainete või lõigus 6.

Astma inhalaatori kaalulangus

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel Seretide ei ole ette nähtud kasutamiseks astma ägedate haigusnähtude korral, mille leevendamiseks vajab patsient kiire- ja lühitoimelist inhaleeritavat bronhodilataatorit. Patsiendile tuleb selgitada, et hooravimi inhalaator peab tal kogu aeg käepärast olema. Seretide-ravi ei tohi alustada astma ägenemise ajal või kui esineb astmanähtude märgatav süvenemine. Seretide-ravi ajal võivad tekkida astmaga seotud raskekujulised kõrvaltoimed ja ägenemised.

Patsiente tuleb juhendada, et nad jätkaksid ravi, kuid pöörduksid arsti poole, kui astmanähud ei ole pärast Seretide-ravi alustamist kontrolli all või süvenevad. Hooravimi lühitoimeliste bronhodilataatorite suurenenud vajadus Astma inhalaatori kaalulangus hooravimi toime vähenemine ravi ajal näitab seisundi halvenemist ning patsiendi seisundit peab hindama arst.

Ootamatu ja progresseeruv astma halvenemine on potentsiaalselt eluohtlik ja sellisel juhul peab patsiendi seisundit hindama arst.

Kaaluda tuleb glükokortikosteroidide annuse suurendamist. Kui on saavutatud kontroll astmanähtude üle, võib kaaluda Seretide annuse järkjärgulist vähendamist. Annuse vähendamise ajal on tähtis patsientide regulaarne jälgimine. Kasutada tuleb Seretide väikseimat toimivat annust vt lõik 4. Ravi tuleb lõpetada arsti järelevalve all annust järk-järgult vähendades.

Mis on astma? Sümptomid, põhjused ja ravi - Tervis -

Nagu ka teiste inhaleeritavate glükokortikosteroidide puhul, tuleb ettevaatlik olla ravimi manustamisel aktiivse või latentse kopsutuberkuloosiga ning hingamisteede seen- viirus- või muude infektsioonidega patsientidele.

Kui see on näidustatud, tuleb koheselt alustada sobivat ravi. Väga harva on kirjeldatud veresuhkru taseme tõusu vt lõik 4.